At købe eller bygge et nyt hus kan være en stor mundfuld for mange, derfor tilbyder MF Construction byggerådgivning til jeres kommende projekter.

Er bygherre kommet i klemme mellem en entreprenør eller byggefirma og i den forbindelse gerne vil have professionel byggerådgivning udefra. Vi sætter os altid ind i sagen fra A til Z og hjælper bygherre igennem hele procensen om det er en mindre skade på byggeriet, eller en total ombygning af projektet.

 

Indenfor byggerådgivning udføre vi blandt andet:

 • • Hjælpe med at definere beboernes behov og ønsker til projektet
 • • Udarbejde overslagsbudgetter, som kan udgøre beslutningsgrundlag
 • • Udarbejde projektmateriale – dvs. projektbeskrivelse, tilbudslister og tegninger mm.
 • • Hjælpe med at udvælge de entreprenører, som kan give tilbud
 • • Indhente og vurdere tilbud og fremlægge dem til endelig beslutning
 • • Hjælpe med at vælge entreprenør, som kan gennemføre arbejderne
 • • Holde informationsmøder med beboere og bygherre
 • • Udarbejde informationsmateriale og varslinger
 • • Holde løbende kontakt om eventuelle justeringer af projektet
 • • Hjælpe beboerne med spørgsmål eller problemer gennem hele forløbet
 • • Holde ugentlige byggemøder og føre tilsyn udfører kvalitetsikring m.m.
 • • Hjælpe med at tage stilling til spørgsmål og muligheder, som opstår under byggeriet
 • • Gennemføre afleveringsforretning
 • • Udarbejde entrepriseregnskab
 • • Hjælpe bygherre med at anke en sag til syn og skøn 
 • • Hjælpe bygherre juridisk gennem en problemstilling i en tvist mellem entreprenør og bygherre
 

-Se under fanen referancer hvilke projekter der er blevet udført igennem årene